Az ir vet kinder, dem goles shlepn. Oysgemutshet zany, Zolt ir fun di oysyes koyekh shepn, Kukt in zey arayn Zet zhe, kinderlekh, gedenkt zhe, tayere, Vos ir lernt do. Zogt'zhe nokh a mol un take nokh a mol : Komets alef : o !